Kontakt

Frågor om kampanjen, material och tobaksavvänjning kontakta

Västerbotten
Ywonne Wiklund, hälsoutvecklare (projektansvarig)
Länssamordnare tobaksprevention/utbildning
Enheten Folkhälsa, Ledningsstaben
Västerbottens läns landsting
Tfn: 090-785 73 91, 070-6487315 
E-post: ywonne.wiklund@vll.se

Margareta Jonsson (dipl tobaksavvänjare)
Kontaktperson tobaksavvänjning
Folktandvården Vindeln
Tfn: 073-0808225
E-post: margareta.m.jonsson@vll.se

Norrbotten
Maya Bergström Wuolo, folkhälsostrateg
Utvecklingsavdelningen, folkhälsocentrum
Region Norrbotten
Robertsviksgatan 7, 971 89 Luleå
Tfn: 0920-28 49 34, 072-520 44 93
E-post: maya.bergstrom-wuolo@norrbotten.se

Västernorrland
Iwona Jacobsson, folkhälsoplanerare
Folkhälsoenheten
Landstingsstaben hälso- och sjukvård
Region Västernorrland
Tfn: 0620-194 55, 070-58 68 555
E-post: iwona.jacobsson@lvn.se

Jämtland
Ewa Jonsson, Samordnare tobaksprevention
Region Jämtland Härjedalen
Folkhälsoenheten, Primärvården
831 81 Östersund
Tfn: 063- 14 24 59
E-post: ewa.jonsson@regionjh.se